เลขคู่มิตร เกื้อหนุน ส่งเสริมใน เบอร์มงคล

เลขคู่มิตรหมายถึงตัวเลข เบอร์มงคล ที่อยู่คู่กันแล้วเกิดผลดีหรือมีความหมายไปในทางบวก เหมาะสำหรับการใช้งานพระเคราะห์คู่ ดาวพระเคราะห์ต่างๆ เมื่อดวงหนึ่งไปสถิตร่วมกับดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งจะก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมา จากการสัมพันธ์ของดาวพระเคราะห์คู่นั้นๆ

เลขคู่มิตร เกื้อหนุน ส่งเสริมใน เบอร์มงคล

คู่มิตรมีความหมายว่าความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ คนที่รักใคร่ใกล้ชิด ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลทางด้านดี ก็ให้ความหมายในด้านดี คู่มิตรเมื่อมีดาวอยู่ร่วมกันดังที่จะกล่าวข้างล่างนี้ เรียกว่า “ดาวคู่มิตร” คือ

 • ดาวมิตรปานกลาง 1 กับ 5 (อาทิตย์กับพฤหัส)
 • ดาวมิตลบริสุทธ์ 2 กับ 4 (จันทร์กับพุธ)
 • ดาวมิตรดีมิตรชั่ว 3 กับ 6 (อังคารกับศุกร์)
 • ดาวมิตรชั่ว 7 กับ 8 (เสาร์กับราหู)

ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลในด้านเสียก็ให้ความหมายถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นเพราะคนรัก คนที่ใกล้ชิด เพราะมิตร เพราะความไว้วางใจ หรือที่จะได้รับจากคนรัก คนใกล้ชิด หรือจากมิตรนั่นเองเป็นเหตุให้เข้าทำนองที่ว่า “ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจเอง”
สรุปคู่เลขที่ติดกันแล้วมีสัมพันธ์ที่ดี มีดังนี้

 • เลข 0 กับเลข 5 9
 • เลข 1 กับเลข 4 5 6 9
 • เลข 2 กับเลข 2 4 6 9
 • เลข 3 กับเลข 5 6 8 9
 • เลข 4 กับเลข 1 2 4 5 6 7 9
 • เลข 5 กับเลข 1 3 4 5 6 9
 • เลข 6 กับเลข 1 2 3 4 5 6 9
 • เลข 7 กับเลข 4 8 9
 • เลข 8 กับเลข 3 7 9
 • เลข 9 มีความสัมพันธ์ดีกับทุกตัวเลข

การเลือกใช้เลขคู่มิตรก็ควรที่จะพิจารณาให้ละเอียดอ่อน เพราะคู่มิตรมีทั้งมิตรดีและมิตรชั่ว ผู้ใช้ควรเลือกคู่เลขในเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและไม่ควรมีคู่เลขเสียใดๆ จึงจะถือว่าเป็น “เบอร์มงคล