หน้าที่การงานก้าวหน้าด้วย เบอร์มงคล

เลขมงคลที่ส่งเสริมด้านหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า มีผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ น่าเชื่อถือทั้งบุคลิก ท่าทางการวางตัว ซึ่งแต่ละ เบอร์มงคล จะส่งเสริมหน้าที่การงาน และมีความหมายของตัวเลขที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับผู้เลือกใช้ว่าต้องการแบบใดให้เหมาะสมกับตนเองความหมายกลุ่มเลข 246/642

หน้าที่การงานก้าวหน้าด้วย เบอร์มงคล

กลุ่มตัวเลข เบอร์มงคล กลุ่มนี้ส่งเสริมด้านการมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นผู้มีวาทศิลป์ดี เก่งด้านการติดต่อประสานงาน การนำเสนองาน คำพูดมีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตา ชีวิตค่อนข้างมีความสุข มีงานและมีเงินเข้ามามาก เงินทองไม่ขาดมือ หาเงินได้หลายทาง ทั้งนี้ยังเป็นผู้มีคิดในแง่ดี สดใจร่าเริง มีรสนิยมดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี เหมาะกับทุกอาชีพที่ต้องอาศัยการเจรจา งานประสานงานต่างๆ ธุรกิจ ค้าขาย ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร เลขานุการ งานบริการ การค้า การติดต่อเจรจา งานติดต่อประสานงาน

ความหมายกลุ่มเลข 249/942

เป็นผู้มีสติปัญญาดี ฉลาดในการใช้คำพูด คิดเร็วทำเร็วพูดเร็ว ทำงานไวกว่าคนอื่น มีความทันสมัยทันเหตุทันโลกเสมอ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เด่นด้านการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตา สนับสนุนเกื้อกูลดี ยิ่งพูดยิ่งได้เงิน ทั้งนี้ยังมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ไอที การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล ธุรกิจนำเข้าส่งออก งานบริการต่างๆ

ความหมายกลุ่มเลข 645/546

เป็นผู้มีความรู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเองเสมอ มีความน่าเชื่อถือทั้งในความพูดและบุคลิกท่าทาง ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดี ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่าย มีพรสรรค์ทั้งในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานได้ดี บริหารจัดการงานได้ดี ใช้ปัญญาใช้เหตุผลมาก่อนอารมณ์เสมอ ใจเย็น ทำงานที่รับมอบหมายออกมาดี ได้รับความชื่นชมอยู่เสมอ ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ดี มีรสนิยมเป็นของตัวเอง

ช่วยให้คุณค้นหา ซื้อขาย และแลกเปลี่ยน เบอร์มงคล ได้อย่างสะดวก ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของคุณในทุกด้าน พร้อมตรวจสอบเบอร์มือถือด้วยศาสตร์ตัวเลขที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับมากที่สุด